NOOI Hợp tác SmaxBot triển khai ChatBot Fanpage

Với lưu lượng truy cập vào hệ thống Nooi Homestay như hiện nay, sẽ cần phải nhờ tới công cụ ChatBot được tích hợp trên Fanpage của NOOI và tích hợp trực tiếp vào cổng thông tin web https://nooi.vn. Hệ thống ChatBot được vận hành theo cơ chế tích hợp trên Fanpage facebook theo các…

077.888.33.29

Đặt Phòng Qua Fanpage
I Love NOOI