NOOI Hợp tác SmaxBot triển khai ChatBot Fanpage

Với lưu lượng truy cập vào hệ thống Nooi Homestay như hiện nay, sẽ cần phải nhờ tới công cụ ChatBot được tích hợp trên Fanpage của NOOI và tích hợp trực tiếp vào cổng thông tin web https://nooi.vn.

Hệ thống ChatBot được vận hành theo cơ chế tích hợp trên Fanpage facebook theo các kịch bản định sẳn (flowchart activity)  dựa trên khảo sát và kinh nghiệm hỗ trợ khách Booking. ChatBot NOOI Homestay được thực hiện dựa trên nghiệp vụ tư vấn chuẩn mực những các câu hỏi thường gặp của Quý khách và nhằm hỗ trợ khách hàng tốt hơn. Các quy trình sau đó, vẫn do Quản lý, nhân viên hỗ trợ và buồng phòng hỗ trợ trực tiếp cho Quý khách.
Các công đoạn vẽ follow kịch bản, tích hợp Chatbot vào Fanpage-Website, thực hiện chatbot hỗ trợ tự động khi khách tương tác trên fanpage và traffic từ group facebook đổ về tương tác vào Fanpage NOOI Homestay được thực hiện bởi Eric Ho và WioChat.
NOOI Mũi Né

077.888.33.29

Đặt Phòng Qua Fanpage
I Love NOOI